UČÍCÍ SE ORGANIZACE

Už víc než pár desítek let sbírám zkušenosti v rozvoji organizací a systémů. 

Holografickou a fraktální podobnost organizací s přírodou je úchvatné pozorovat a nové pochopení promítat do nových přístupů a řešení.  

Dospět ve firmě ze stavu, kdy nevíme, že nevíme až do stádia ve kterém nevíme, že víme je velké dobrodružství. Jeho součástí, a pro některé největší výzvou, je téma NÁSTUPNICTVÍ. Právě jemu se mi podařilo díky skvělým mentorům porozumět v hloubce, která je pro mé okolí často užitečná.