PROTWIN

Property Twin nebo také Majetkové Dvojče je projekt, který si klade za cíl ukázat cestu ke kvalitnější správě jakéhokoli majetku. 

Většina z nás má i přes pokročilou digitalizace ve všech oblastech života vedený přehled o celém majetku stále v papírových složkách, nebo nejlépe v tabulce na vlastním počítači. 

Možnost kdykoli mít k dispozici celkový přehled majetku, který představuje vlastníkův potenciál uskutečnit jakýkoli záměr, není běžná. 

Protwin.cz dnes umožňuje v základní digitální verzi vytvořit každému vlastníku svůj majetkový přehled a přidat k tomu možnost určit toho, kdo by do správu každého jednoho majetku měl převzít jako nástupní v případě, že se s majitelem cokoli stane. To vše za cenu víc než symbolickou – 1Kč/den. 

První majetkové dvojče vede vlastníka k pochopení rozdílu mezi hodnotou a cenou jednotlivých kategorií majetku. Ukazuje, že nikdo z nás není v životě chudý…