Funkční rada ředitelů

Představenstva velkého podílu firem jsou dnes formalizována a nepřináší společnosti prakticky žádnou přidanou hodnotu.  To se může výrazně měnit, pokud majitel společnosti představenstvo promění na funkční Radu nevýkonných ředitelů.