O PROJEKTU

Projekt KDOSI pro mne otevřelo holotropní dýchání u Zdeňky Kmuníčkové, žačky Stanislava Grófa

Je o hledání pravé vlastní podstaty a poslání v životě.

Témata, která se mně hluboce dotkla jsou krátce zmíněna v hlavní nabídce.