NÁSTUPNICTVÍ

PŘEDÁNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI A RŮST VALUACE

  • Role výkonného ředitele je často po 15+ letech osamělá a vyčerpávající…
  • Přemýšlíte, že najmete profesionání/ho CEO, protože bude pro další růst lepší než Vy?
  • Pomohl by vstup investora s chytrými penězi naplnit Vaše záměry se společnosti?

Jestli je pro Vás horizont 2-5 let odchodu z pozice CEO vlastní společnosti reálný, rád s Vámi připravím společnost, aby tu změnu zvládla hladce

Postupte do role Ne-výkonného Ředitele společnosti a nechte díl růst její hodnotu.